Αναλώσιμα Vacuum Infusion

Product Description

Η διεργασία παραγωγής σύνθετων κατασκευών (composites) με έγχυση υπό κενό, Vacuum Infusion Process (VIP), είναι μια τεχνική που στην χρησιμοποιεί την πίεση κενού για να οδηγήσει τη ρητίνη μέσα στο καλούπι ώστε να εμποτίσει τα ενισχυτικά υφάσματα ενώ ταυτοχρόνως συμπιέζονται όλα μαζί. Τα ενισχυτικά υφάσματα (υαλοϋφάσματα, carbon, kevlar κτλ) τοποθετούνται στεγνα μέσα στο καλούπι και εφαρμόζεται πίεση κενού προτού να εισαχθεί ρητίνη στο σύστημα. Μόλις επιτευχθεί ένα πλήρες κενό, η ρητίνη κυριολεκτικά αναρροφάται μέσα από τα ενισχυτικά υφάσματα μέσω ειδικών σωλήνων που έχουν τοποθετηθεί. Αυτή η διαδικασία είναι πραγματοποιείται από μια ποικιλία των προμηθειών και υλικών. Ο “παραδοσιακός” τρόπος εμποτισμού των υφασμάτων, hand lay-up, είναι να τοποθετούνται αυτά μέσα στο καλούπι στεγνά και μετά χρησιμοποιώντας πινέλο ή ρολό βρέχουμε τα υφάσματα με τη ρητίνη. Η διεργασία κενού έγχυσης, Vacuum Infusion Process (VIP) είναι μια βελτιωμένη μέθοδος σε σχέση με την παραδοσιακή hand lay-up, διότι χρησιμοποιείται σακούλα κενού και ειδικά αναλώσιμα που βοηθούν την διαπερατότητα της ρητίνης μέσα από το σύστημα ενώ το περίσσευμα ρητίνης εξέρχεται από το καλούπι.

 

Μία παραλλαγή του Vacuum Infusion είναι το απλό Vacuum Bagging, δηλαδή πρόκειται για εμποτισμό υφασμάτων με το χέρι (hand lamination), όπως γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά στο τέλος και εφόσον έχουν μπει όλα τα υφάσματα και έχουν εμποτιστεί πλήρως με ρητίνη, τότε τοποθετούνται πάνω τους βοηθητικά υφάσματα και σακούλα κενού και το σύστημα κλείνεται σε κενό ώστε να συμπιεστούν όλα τα υφάσματα . Αυτή η διαδικασία χρειάζεται λιγότερα βοηθητικά Υλικά και μπορεί να γίνει χρήση όλων των τύπων ρητίνης και υφασμάτων αλλά υπάρχει περιορισμός χρόνου

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η διεργασία κενού έγχυσης, Vacuum Infusion Process (VIP) βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος καθώς:

 • η αναλογία ρητίνης-υφάσματος στην κατασκευή μας είναι κοντά στο 1:1
 • το αντικείμενο είναι δυνατότερο και ελαφρύτερο, εφόσον τα ενισχυτικά υφάσματα έχουν συμπιεστεί κατά την παραγωγή

 

Επιπλέον πλεονεκτήματα:

 • Είναι δυνατό να υπολογιστεί ακριβώς η ποσότητα ρητίνης που απαιτείται για τον εμποτισμό, με αποτέλεσμα οικονομία υλικών
 • Καθαρότερο περιβάλλον εργασίας αφού οι οσμές είναι περιορισμένες μέσα στο σύστημα κενού
 • Γίνεται χρήση λιγότερων εργαλειών (πχ ρολά, πινέλα κτλ), με αποτέλεσμα οικονομικότερη παραγωγή αλλά και πιο οικολογική εφόσον δεν απαιτούνται τόσα διαλυτικά για καθαρισμό των εργαλείων
 • Η τοποθέτηση των υφασμάτων μπορεί να γίνει προσεκτικά, εφόσον δεν υπάρχει πίεση χρόνου αφού δεν υπάρχει κίνδυνος να «στεγνώσει» η ρητίνη. Η ρητίνη μπαίνει στο τέλος

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ VACUUM INFUSION

Για τη διαδικασία του vacuum infusion τα βασικότερα προϊόντα που χρησιμοποιούνται είναι τα εξής:

 • Ρητίνη κατάλληλη για vacuum (πολυεστέρας, βινυλεστέρας, εποξική ρητίνη)
 • Υφάσματα κατάλληλα για vacuum, συνήθως είναι όλα τα πλεκτά υφάσματα
 • Αναλώσιμα/Βοηθητικά Υλικά όπως:
  • Κόλλα τοποθέτησης υφασμάτων
  • Peel Ply
  • Breather/Bleeder
  • Flow media (Δίχτυ ροής)
  • Σακούλα vacuum
  • Sealant Tape (Μαστιχοταινία)
  • Ειδικά σωληνάκια εισόδου/ εξόδου ρητίνης
  • Σωλήνα spiral για διάχυση ρητίνης
  • Βύσματα εισόδου/ εξόδου
  • Ρακόρ κτλ

VIDEOS ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

Click στον παρακάτω σύνδεσμο

 

Αγ. Άννης 10 & Π. Ράλλη, Ταύρος 177 78, ΑΘΗΝΑ
210 5443133, 210 5443209, 210 5448036
ΔΕΥΤΕΡΑ - ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-15:00
info@alfakem.com

NEWSLETTER

FOLLOW US